Digitalna rješenja InDoc EDGE

Sustav za upravljanje dokumentima (DMS)

Upravljanje elektroničkim dokumentima pomoću rješenja InDoc EDGE više je od samog njihova pregleda – obuhvaća i dijeljenje dokumenata između suradnika, njihovo uređivanje i komentiranje, trenutačno obavješćivanje o promjenama, pretraživanje sadržaja i opisnih podataka, pristupačnost bilo kada odasvud, osiguravanje cjelovitosti i vjerodostojnosti dokumenata, sljedivost uporabe te, naravno, sprječavanje njihova gubitka. Rad s elektroničkim dokumentima donosi mnogobrojne koristi: brže reakcije, zadovoljstvo suradnika, manji operativni i financijski rizici samo su neke od njih.

Prijeđite na bespapirno poslovanje uz digitalna rješenja InDoc EDGE – uz njih smanjujete troškove, povećavate učinkovitost i osiguravate usklađenost poslovanja. Obratite nam se.

Ivo Vasev, voditelj razvoja produkta u Mikrocopu

Koje vam koristi donosi sustav za upravljanje dokumentima?

Dokazane metodologije, dobre prakse, stručno znanje i bogato iskustvo ugrađujemo u sva svoja rješenja.

 • Poboljšanje upravljanja dokumentima posljedično povećava učinkovitost poslovanja
 • Dijeljenje, komentiranje i zajedničko uređivanje dokumenata poboljšava suradnju sa suradnicima
 • Veća dostupnost dokumenata odasvud i s bilo kojeg, i mobilnog, uređaja
 • Upravljanje elektroničkim dokumentima smanjuje operativne i financijske rizike
 • Zadana usklađenost s GDPR-om omogućuje lakše koncentriranje na optimizaciju poslovanja
 • Platforma je certificirana kod Arhiva Republike Slovenije i osigurava pravnu usklađenost
 • Dokumenti imaju digitalni potpis i vremenski žig prema standardu RFC 6283 (XMLRS) za osiguravanje osnovnih načela čuvanja (dostupnosti, upotrebljivosti, cjelovitosti, autentičnosti i trajnosti)

Naručite demonstraciju rješenja uživo

Kako rješenjima InDoc EDGE možete pojednostaviti upravljanje dokumentima?

Poboljšajte upravljanje dokumentima

Potpuni pregled dokumenata, verzija i pristupa omogućuje trenutačno obavješćivanje o promjenama i sprječava gubljenje dokumenata.

Potičite suradnju

Dokumente možete dodijeliti za rad suradnicima, komentirati ih, zajedno uređivati i određivati pristup s obzirom na uloge u ekipi.

Povećajte učinkovitost poslovnih procesa

Dokumente možete strukturirano i ad-hoc usmjeriti kroz različite, po mjeri prilagođene (automatizirane) procese.

Osigurajte cjelovitost i vjerodostojnost dokumenata

Dokumenti imaju digitalni potpis i vremenski žig, a za svaki vodite revizijski trag.

Omogućite središnje upravljanje dokumentima povezanih organizacija

Pristup dokumentima povezanih društava na jednom je mjestu.

Upotrebljavajte kod sebe ili u oblaku

Upravljajte različitim procesima i iznimno velikim količinama dokumenata po pristupačnoj cijeni kod sebe ili u sklopu usluga u oblaku.

Omogućite pristup uvijek i svugdje

Pristup putem interneta omogućen je odasvud i bilo kad, s bilo kojeg, i mobilnog, uređaja.

Osigurajte zakonsku usklađenost

Rješenja InDoc EDGE su certificirana i osiguravaju nadzor nad arhiviranim dokumentima te najvišu razinu sigurnosti i potpore.


Koje su ključne mogućnosti sustava za upravljanje dokumentima?

PRISTUP SUSTAVU

 • Internetski pristup aplikaciji
 • Zadano je poduprta većina pretraživača
 • Omogućen je pristup putem mobilnih uređaja
 • Prijava u sustav putem Microsoft AD-a

OBUHVAĆANJE DOKUMENATA

 • Ručno dodavanje dokumenata
 • Uvoz postojećih dokumenata u elektroničkom obliku
 • Obuhvaćanje papirnatih dokumenata skenerima
 • Obuhvaćanje dokumenata putem integracija

OZNAČIVANJE DOKUMENATA

 • Opremanje dokumenata odgovarajućim metapodacima
 • Kreiranje logičnih dosjea
 • Traženje povezanih dokumenata
 • Povezivanje dokumenata

AUTOMATSKO BILJEŽENJE POVIJESTI

 • Pregled prošlih inačica (verzija) dokumenata
 • Automatsko mijenjanje verzija dokumenata prilikom promjena (moguće i ručno ispravljanje)
 • Sljedivost osigurava usklađenost razine kvalitete u reguliranim branšama

ZAKLJUČAVANJE DOKUMENATA ZA UREĐIVANJE

 • Zaključavanje dokumenata tijekom uređivanja za sprječavanje istodobnog uređivanja
 • Čitanje zaključanih dokumenata je moguće
 • Mogućnost uporabe prijedloga dokumenata

OTKLJUČAVANJE DOKUMENATA

 • Nakon završenog uređivanja dokumenti se otključaju
 • Zatim i drugi suradnici mogu uređivati dokumente

KOMENTIRANJE I OBAVJEŠĆIVANJE

 • Korisnici mogu komentirati dokumente
 • Automatsko obavješćivanje korisnika o izmjenama dokumenata

DODJELA DOKUMENATA

 • Dodjela dokumenata korisnicima za rad (definiranje tipa procesa, dodavanje opisa i nositelja)
 • Obavješćivanje korisnika o dodijeljenim dokumentima

PRETRAŽIVANJE

 • Općenito pretraživanje po tzv. metapodacima, po vrsti dokumenta ili sistemskim podacima
 • Pretraživanje prema sadržaju dokumenata (OCR)
 • Razvrstavanje rezultata pretraživanja

DODJELA OVLAŠTENJA KORISNICIMA

 • Kreiranje prava za upravljanje dokumentima po korisnicima i korisničkim skupinama, po dokumentima, po razinama povjerljivosti
 • Dodjela ovlaštenja korisnicima

E-POTPISIVANJE I PROVJERA POTPISA

 • Omogućeno digitalno potpisivanje Microsoft Word i PDF dokumenata (upozorenje, potpisna komponenta nije sastavni dio sustava)
 • Pohrana elektronički potpisanih dokumenata i validacija elektroničkog potpisa (EML, XML, PDF)
 • Digitalni potpis i vremenski žig na svim dokumentima prema standardu RFC 6283 (XMLRS) za osiguravanje osnovnih načela čuvanja (dostupnosti, upotrebljivosti, cjelovitosti, autentičnosti i trajnosti)

CERTIFICIRANI SUSTAV E-POHRANE

 • Certifikacija programske opreme dokazuje zakonsku usklađenost
 • Potpora tekućoj i trajnoj zbirki dokumenata
 • Određivanje željenog vremena čuvanja

Želite li isprobati rješenja InDoc EDGE i iskoristiti prilike koje donosi digitalizacija?

Obratite nam se

Postanite bespapirno poduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: