Arhiviraj si.

Arhiviraj si.

Arhiviraj si. je moćan, siguran elektronski arhiv usklađen sa zakonom. Omogućava dugoročnu elektronsko pohranu svih dokumenata na jednom mjestu. I onih koji su iz papirnatog oblika pretvoreni u elektronski, kao i onih koji su izvorno nastali u elektronskom obliku (npr. e-računi, e-ugovori, e-obrasci).

Arhiviraj si. je se koristi kao informacijska usluga u oblaku, te stoga predstavlja učinkovit i ekonomičan način elektronske pohrane. Mikrocop omogućava sva potrebna programska rješenja i moćnu informacijsku strukturu za elektronsku pohranu, koja je ovlaštenim korisnicima dostupna preko sigurnih mrežnih veza.

Korisnici mogu dokumente koji su pohranjeni u sustavu Arhiviraj si. dohvatiti neposredno preko korisničkog sučelja ili preko drugih informacijskih sustava (npr. ERP, BPM), koji su povezani sa sustavom Arhiviraj si.

Zbog mogućnosti jednostavnog povezivanja s različitim poslovnim informacijskim sustavima, koji su već u uporabi u organizaciji, Arhiviraj si. je vrlo široko upotrebljivo rješenje za elektronsku pohranu svih vrsta dokumenata i sadržaja, koji nastaju u različnih poslovnim procesima.

 

Arhiviraj si. u mnogih organizacijama već predstavlja centralni sustav za dugoročnu pohranu elektronskih dokumenata.

Usluga, osim visokih sigurnosnih standarda, omogućava također u usklađenost s valjanim arhivskim zakonodavstvom. Programska oprema InDoc za dugoročnu elektronsku pohranu dokumentarnog gradiva, na kojoj se provode usluge Arhiviraj si., certificirana je pri Arhivu Republike Slovenije.

Elektronska pohrana dokumenata donosi brojne pozitivne učinke, koji se odražavaju u smanjenju troškova poslovanja i većem zadovoljstvu zaposlenih:

  • Dostup dokumentima i sadržajima je iznimno jednostavan i brz, kopiranje i faksiranje dokumenata više nije potrebno.
  • Nad dokumentacijom imamo cjelovit nadzor. Uporaba vremena za uređivanje, arhiviranje i traženje dokumenata se značajno smanjuje.
  • Dokumente dohvaćaju samo ovlašteni korisnici. Time omogućavamo veću sigurnost i nadzor nad osjetljivim poslovnim podacima.
  • Značajno smanjujemo također troškove arhivskog prostora, jer neke vrste dokumenata nije više potrebno čuvati u papirnatom obliku.

 

Tehnički uvjeti za optimalno djelovanje usluga Arhiviraj si.

Za optimalno djelovanje usluga Arhiviraj si. korisnici moraju imati na radnim stanicama, s kojih pristupaju uslugama Arhiviraj si., instaliranu slijedeću programsku opremu:

  • Microsoft Windows Vista ili noviji,
  • Internet Explorer 8.0 ili noviji,
  • InDoc Viewer v3 ili noviji.

Arhiviraj.si